Roberto Lugo, USA, 2024

Roberto Lugo. James Baldwin. Teapot. 2024. Glazed stoneware.

10.5" H x 4.5" W x 9" D

SM9405