Pierre Yovanovitch, France, 2019

"Joy" Stool, 2019. Handmade solid oak.

17.5" L x 18.5" W x 17.5" H
44.5CM L x 47CM W x 44.5CM H

ST718